Het zorgnetwerk Oude Westen bestaat uit organisaties die binnen het Oude Westen actief zijn. Hierbij bedoelen we: De Aktiegroep Oude Westen, de Nieuwe Gaffel, Krachtvrouwen, de Leeszaal, Ruwe diamant, Ruilpunt, Van kansrijk n...
Lees meer

BerichtenAgenda